“De Wil van Adens Goden” komt eraan

Zoals gemeld op zijn site heeft F.P.G. Camerman net het manuscript voltooid van De Wil van Adens Goden, het tweede boek in de saga van De Verloren Stammen van Aden. Er zullen nu nog enkele revisierondes volgen, maar het boek verschijnt zeker in de eerste helft van 2022. Voor het derde volume (dat ook reeds geschreven is) is eind 2022 nog steeds het streefdoel.